Objava rezultata izbora ponude za organizaciju maturalnog putovanja 3. c i d razreda

U utorak, 12. 3. 2019., održan je roditeljski sastanak 3.c i 3.d razreda na kojem su predstavljene ponude za maturalno putovanje u Španjolsku prema javnom pozivu br. 6./2019. Nakon prezentacija ponuda roditelji su tajnim glasovanjem odabrali putničku agenciju Spektar putovanja za organizatora maturalnoga putovanja.

Zahvaljujemo putničkim agencijama na ponudama i prezentaciji.