Objava rezultata izbora ponude za organizaciju maturalnog putovanja 3.a i f razreda

U petak, 8. 3. 2019., održan je roditeljski sastanak 3.a i 3.f razreda na kojem su predstavljene ponude za maturalno putovanje u Španjolsku prema javnom pozivu br. 4./2019. Nakon prezentacija ponuda roditelji su tajnim glasovanjem odabrali putničku agenciju Svijet putovanja za organizatora maturalnoga putovanja.

Zahvaljujemo putničkim agencijama na ponudama i prezentaciji.