Obavijest učenicima i roditeljima o izdavanju potvrda

Budući školska godina 2019./20. počinje s danom 01. rujna 2019. godine (nastava počinje 9. rujna),

učeničke potvrde o školovanju za nadolazeću školsku godinu 2019./2020.

(PRIJEVOZ I OSTALO) izdavat će se od 02. rujna 2019. godine u tajništvu Škole.

Do 31.08.2019. godine učenici mogu dobiti potvrdu o školovanju za razred koji su pohađali u školskoj godini 2018./2019.

Radno vrijeme učeničke referade i tajništva za rad sa strankama je od 11 do 14 sati.