Rezultati odabira ponuda za maturalno putovanje (3.e i 3.g)

Povjerenstvo za odabir ponuda putničkih agencija za organizaciju maturalnog putovanja 3.e i 3.g razreda odabralo je ponude sljedećih triju agencija :
– Alga
– Spektar putovanja
– Speranza
Pozivaju se predstavnici navedenih putničkih agencija da predstave svoje ponude na roditeljskom sastanku koji će se održati u četvrtak 14. 2. u 19:00h u predavaonici P06. Predstavljanje putničkih agencija će biti abecednim redom kako su gore i navedene.