Poziv za organizaciju maturalnog putovanja (3A i 3B) – ispravak datuma otvaranja

Izmjenjeni poziv za organizaciju maturalnog putovanja (3A i 3B razred) možete preuzeti na sljedećem linku.