Poziv na razgovor po natječaju – HRVATSKI JEZIK

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na javni natječaj objavljen dana 27. studenoga 2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči V. gimnazije za radno mjesto 2. NASTAVNIK/CA HRVATSKOGA JEZIKA – na određeno puno radno vrijeme – 40 sati ukupnoga tjednog radnog vremena – zamjena za roditeljski dopust, do povratka odsutnog radnika na rad, 1 izvršitelj/ica (u daljem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje sljedeći

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) s kandidatima Povjerenstvo će održati u četvrtak 19. prosinca 2019. godine s početkom u 09:30 sati (1. grupa), 10:15 sati (2. grupa) i 11:00 sati (3. grupa) u prostorijama V. gimnazije, Zagreb, Klaićeva 1. Razgovorom s kandidatima natječaja Povjerenstvo će utvrditi znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.
Na razgovor (intervju) pozivaju se kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, kako slijedi:
1. GRUPA u 09:30 sati:
1. Blazsetin Vjekoslav
2. Brkić Ivana
3. Domitran Horvat Ivana
4. Đorđić Margareta
5. Haraminčić Monika
6. Harapin Tamara

2. GRUPA u 10:15 sati:
7. Herceg Vatroslav
8. Jakšić Patricija
9. Karačić Filip
10. Košnjak Simona
11. Majdenić Marina
12. Meštrović Matea

3. GRUPA u 11:00 sati:
13. Novak Anja
14. Palinić Lea
15. Plavec Mateja
16. Sinjeri Josip
17. Siroglavić Valentina
18. Stojanac Anita

Kandidati su, prije pristupanja razgovoru, dužni dati na uvid osobnu iskaznicu ili drugu vjerodostojnu ispravu kojom će se utvrditi njihov identitet. Ako kandidat ne pristupi razgovoru u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za provođenje razgovora, neće se smatrati kandidatom natječaja. Nakon provedenog razgovora s kandidatima Povjerenstvo će sastaviti izvješće o provedenom postupku i isto dostaviti ravnatelju škole. O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na jednak način pod jednakim uvjetima odnosno putem obavijesti na web stranici Škole.
Poziv na razgovor objavljen je na mrežnoj stranici Škole 16. prosinca 2019. godine.

Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Tihomir Engelsfeld, ravnatelj