Erasmus+ projekt Aquatic Life Lab

ALL “obrnuta učionica” i ALL in the World Café

U lipnju su naši učenici 2.c i 2.e razreda na nastavi engleskogjezika i biologije dovršavali istraživački rad u “obrnutojučionici” Erasmus+ projekta Aquatic Life Lab. Kod kuće suproučavali multimedijalne sadržaje 5 tema iz područja zaštiteJadrana i Mediterana koji su im dostupni na platformiprojekta: o moru, morskim staništima, bioindikatorima, okolišnim promjenama i okolišnim rješenjima. Zatim su nanastavi raspravljali o problemima, jedni drugima postavljalizanimljiva pitanja i tražili na njih odgovore. Održana je iradionica ALL in the World Café u kojoj su učenici izrađivalimentalne mape i proučavali kako se njihove teme međusobnopreklapaju i nadopunjuju. U šk.god. 2019.-20. formirat ćemeđunarodne učeničke skupine s kolegama iz Limassola s Cipra, iz Ravenne i Gele na Siciliji te nastaviti svojaistraživanja.

ALL “Flipped Classroom” and ALL in the World Café

In June, our students from classes 2c and 2e finished theirresearch in the “Flipped Classroom” during their English and Biology lessons as part of the Erasmus+ Aquatic Life Labproject. At home, they studied multimedia contents on 5 topics about the protection of the Adriatic and Mediterraneanseas, available on the project platform: about the sea, marine habitats, bioindicators, possible environmental changes and environmental solutions. They then discussed variousproblems in class, asking each other interesting questions and searching for answers. The ALL in the World Café workshop was also held, where students created mental maps and studied how their topics mutually overlapped and complemented each other. In 2019/2020 they will form international groups with their peers from Limassol in Cyprus, Ravenna and Gela in Sicily and continue their researchtogether.