Plasman na državnu razina LiDraNa

Na državnu razinu LiDraNa plasirali su se:

Jan Milović, 2. g (individualni scenski nastup: Juraj Dević, Kolumpus, monolog) i Fran Maček, 2. f (novinarsk tekst: Škola za život)

mentorica: Vesna Muhoberac, prof. savjetnica

Čestitamo!