Dopunski rad

Dopunski rad iz matematike za učenike drugih razreda održat će se 24.,26. i 28.6. od 8 do 11 sati.

Dopunski rad iz matematike za treće razrede održat će se 24.,26.,27.,28.6 i 1.7. od 8 do 11 sati.