Županijsko natjecanje iz biologije – VAŽNO

Županijski susret i natjecanje iz biologije održat će se u četvrtak, 17. ožujka 2022. godine u V. gimnaziji,  Klaićeva 1, u 13:00 sati

Učenici, koji su prema broju bodova pozvani na Županijsko natjecanje trebaju doći 30 minuta ranije kako bi se na vrijeme smjestili u učionice u skladu s epidemiološkim mjerama (u 12:30 sati).

OBAVEZNO JE NOSITI ZAŠTITNU MASKU ZA LICE  I PRIDRŽAVATI SE FIZIČKE DISTANCE OD 2 METRA i ostalih epidemioloških mjera. 

Vrijeme rješavanja pisanoga ispita (testa) je 90 minuta.

UČENICI KOJI SUDJELUJU U NATJECANJU S ISTRAŽIVAČIM RADOM („susretima“) OBAVEZNI SU PRISTUPITI TESTOVIMA ZNANJA NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU.

Učenici koji sudjeluju na „susretima“ također trebaju doći u 12,30 sati kako bi se smjestili u učionice.

Nakon pisanja testa učenici će razgovarati s povjerenstvom o osvrtu na njihov istraživački rad.

POSEBNE UPUTE ZA UČENIKE U SAMOIZOLACIJI:

Ako škola ima učenika koji je pozvan na Županijsko natjecanje i izrečena mu je mjera samoizolacije zbog covida, Ravnatelj škole (ili predsjednik školskog povjerenstva) dužan je o tome najkasnije do 16. ožujka 2022. u 16 sati obavijestiti Županijsko povjerenstvo na mail

biologija.petagimnazija@gmail.com

Učenik tada može pristupiti Natjecanju, koje županijsko povjerenstvo za njega organizira na daljinu.  Učeniku se zadaća dostavlja elektroničkom poštom isključivo na službeni mail ime.prezime@skole.hr u obliku PDF datoteke. Naslovnica zadaće,  Obrazac za zaporku i Lista za odgovore šalju se u Wordu, učenik ih popunjava na računalu kod kuće, stavlja u PDF format te dostavlja na mail adresu s koje je poslan ispitni materijal. Sve se odvija pod videonadzorom člana županijskoga povjerenstva (teams aplikacija), a materijal se dostavlja istovremeno kad ga dobivaju učenici u školi domaćinu županijskoga Natjecanja.

 Ako učenik nema mogućnost ispisati Listu za odgovore, može odgovore pisati izravno u Listu za odgovore koja je dostavljena u Word formatu. Ako ne postoji ni takva mogućnost, odgovore može pisati plavom kemijskom olovkom na papir, pri čemu na svaki list treba upisati zaporku te redne brojeve zadataka. Učenike putem videopoziva nadgleda član županijskoga povjerenstva i to tako da im je uključen mikrofon, a kamera usmjerena na radni stol i Listu za odgovore. Pri rješavanju zadataka na radnom stolu ne smije biti ništa osim materijala dostavljenog od Županijskog povjerenstva i kemijske olovke, a učenik ne smije napuštati radno mjesto niti komunicirati s trećom osobom ili bilo na koji način dovesti u sumnju pravilno provođenje natjecanja. Nakon završetka pisanja, a najkasnije 95 minuta od početka rješavanja zadaće, učenik/učenica sken/fotografiju Liste s odgovorima, Obrazac za zaporku i Naslovnicu pisane zadaće (sve u PDF formatu) dostavlja povjerenstvu na službenu adresu s koje je poslana zadaća i poveznica za videopoziv, a originalne obrasce dostavlja zemaljskom poštom ili drugim prikladnim načinom u školu domaćina županijskoga natjecanja. Videopoziv smije završiti tek nakon što član županijskoga povjerenstva potvrdi primitak e-poruke s Listom za odgovore, Obrascem sa zaporkom i Naslovnicom zadaće. Učenik skenirani/fotografirani materijal imenuje pod svojom zaporkom i kategorijom natjecanja. Član povjerenstva koji je nadzirao pisanje zadaće dostavlja sve e-poštom zaprimljene materijale predsjedniku županijskoga povjerenstva koji organizira ispravljanje zadaće u skladu s pravilima

Čestitamo učenicima i mentorima na uspjehu.