Upisi u I. razred u školskoj godini 2019./20.

Detaljne informacije općih uvjeta možete pronaći na stranici https://www.upisi.hr.

Zajednički elementi vrednovanja kandidata:

Prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja donose najviše 20 bodova.

Predmeti koji se boduju za upis su: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Fizika, Kemija i Biologija kao predmet koji je odredila V. gimnazija. Predmeti donose najviše 60 bodova.

Makismalan broj bodova je 80. (moguće je imati više uz dodatne bodove)

Provjera znanja iz engleskoga jezika za učenike koji nisu učili engleski jezik najmanje četiri godine u osnovnoj školi održat će se 3. srpnja 2019. (srijeda) u 9.00 sati, a za učenike s teškoćama u razvoju 19. lipnja u 11.00 sati u V. gimnaziji, Klaićeva 1.

Bodnovni prag za V. gimnaziju je 77 boda.

Iznos naknade za povećane troškove obrazovanja je 100 kn.

Dodatni elementi vrednovanja:

Natjecanja znanja iz nastavnih predmeta:

 • Hrvatskoga jezika,
 • Matematike,
 • prvog stranog jezika,
 • Fizike,
 • Kemije

prema odredbama Pravilnika, te

 • Informatike

kao natjecanja znanja koje je odredila V. gimnazija.

Izravan upis donosi prvo, drugo ili treće mjesto osvojeno kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja na državnom / međunarodnom natjecanju iz navedenih predmeta.

Sudjelovanje na državnom/međunarodnom natjecanju kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu vrednuje se s 1 bodom!

Vrednuju se sportska natjecanja u organizaciji školskih sportskih društava.

Posebni element vrednovanja:

 • zdravstvene teškoće,
 • otežani uvjeti obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima,
 • upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Zaprimanje potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) održat će se

 • ponedjeljak, 15. srpnja 2019. od 8:00 – 18:00 sati,
 • utorak, 16. srpnja 2019. od 8:00 – 16:00 sati.

Kod dostave dokumenata treba ponijeti sljedeće:

 • Upisnica u srednju školu (preuzeta iz sustava upisi.hr),
 • Dokumentacija na temelju koje je učenik ostvario dodatne bodove,
 • Svjedodžba 8. razreda,
 • Potvrdu o uplati naknade za povećane troškove obrazovanja (primjer ispunjene uplatnice za povećane troškove obrazovanja) – ukoliko naknadu plaćate internet bankarstvom potrebno je donijeti ispisanu potvrdu o uplati.

Za dodatna pitanja o upisima možete se obratiti: