Suradnja V. gimnazije na međunarodnom glotodidaktičkom projektu za izobrazbu nastavnika njemačkoga jezika

V. gimnazija je od 21. – 26. svibnja 2023. sudjelovala na međunarodnom glotodidaktičkom projektu za izobrazbu nastavnika njemačkoga jezika kojeg su nositelji:

Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Karlsruhe,

Odsjek za didaktiku nastave njemačkoga jezika, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Deutscher Akademischer Austauschdienst i

Goethe-Institut Hrvatska.

Nastavnici pripravnici iz Karlsruhea, njihovi profesori mentori, te studenti njemačkoga jezika Filozofskog fakulteta pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Marije Lütze-Miculinić, Predstojnice Katedre za didaktiku nastave njemačkoga jezika Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu hospitirali su u sklopu ovog projekta na nastavi profesorice njemačkoga jezika, Irene Lasić, te pod njezinim mentorstvom održali i svoju nastavu u 2. a razredu.