Sastanak projektnog tima STEPS (Science Teaching Educational Packs for Schools across Europe)

27. i 28. rujna 2021. u našoj školi se održao sastanak projektnog tima STEPS (Science Teaching Educational Packs for Schools across Europe). Tim sačinjavaju učenici i nastavnici 4 zemlje: Velika Britanija, Belgija, Španjolska i Hrvatska, a cilj im je napraviti edukacijske materijale za učenike osnovnih škola koji bi se koristili u okviru njihove nastave iz grupe znanstvenih predmeta (biologije, kemije, fizike). Materijali su oslonjeni na izvođenje različitih demonstracija i pokusa. Tema hrvatskog projektnog tima su fosili, a u izradi edukacijskih materijala sudjeluje 24 učenika naše škole podijeljeni u 8 timova i 3 nastavnice (Zrinka Pongrac Štimac, Svjetlana Vorel i Saida Deljac).