SANITARNO-HIGIJENSKI UVJETI U ŠKOLI

Obavještavamo Vas o postupcima koje škola poduzima vezano uz COVID-19 (Corona virus).

V. gimnazija postupa u skladu s naputkom nadležnih institucija (Gradski ured, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo).

Škola je osigurala potrebne sanitarno-higijenske potrepštine, sredstva za dezinfekciju svih prostorija u školi, spremačice su dobile poseban naputak da stalno kontroliraju higijenske uvjete.

U skladu s naputkom MZO-a odgođena su sva putvanja u inozemstvo do daljnjega. Sve obavijesti koje dobijemo, objaviti ćemo na web stranicama škole.

Molimo vas da pratite službene stranice nadležnih institucija jer su to jedine mjerodavne informacije prema kojima i škola postupa.