Rezultati odabira ponuda za maturalno putovanje (3.b)

Povjerenstvo za odabir ponuda putničkih agencija za organizaciju maturalnog putovanja 3.b razreda odabralo je ponude sljedećih dviju agencija :

  • Idea putovanja, Španjolska, zrakoplov/autobus
  • Spektar putovanja, Španjolska, zrakoplov/autobus

Pozivaju se predstavnici navedenih putničkih agencija da predstave svoje ponude na roditeljskom sastanku koji će se održati u ponedjeljak 11. 3. 2019. u 18:00h u predavaonici 14. Predstavljanje putničkih agencija će biti abecednim redom kako su gore i navedene.