Rezultati odabira ponuda za maturalno putovanje (3.a i 3.f)

Povjerenstvo za odabir ponuda putničkih agencija za organizaciju maturalnog putovanja 3.a i 3.f razreda odabralo je ponude sljedećih triju agencija :

  • Punim Jedrima, Španjolska brod/autobus
  • Svijet putovanja, Španjolska autobus/brod
  • Spektar putovanja, zrakoplov/autobus

Pozivaju se predstavnici navedenih putničkih agencija da predstave svoje ponude na roditeljskom sastanku koji će se održati u petak 8. 3. u 19:00h u predavaonici P06. Predstavljanje putničkih agencija će biti abecednim redom kako su gore i navedene.