Rezultati natječaja za maturalna putovanja

Nakon otvaranja ponuda, odabira turističkih agencija za predstavljanje te predstavljanja turističkih agencija i glasovanja roditelja odabrane su sljedeće agencije za organizaciju maturalnih putovanja:

3A (08/2017) . Svijet putovanja

3B (02/2017) – Svijet putovanja

3C (03/2017) – Punim jedrima

3D (04/2017) – Svijet putovanja

3E (05/2017) – Petros

3F (06/2017) – Svijet putovanja

3G (07/2017) – Spektar