Rezultati javnog natječaja za organizaciju maturalnog putovanja (5/2017)

Na sastanku otvaranja ponuda za organizaciju maturalnih putovanja 5/2017 u Grčku i na Kretu stigle su tri ponude turističkih agencija te su sve tri odabrane  za predstavljanje roditeljima. Radi se o turističkim agencijama:

  • Happy Travel,
  • Punim jedrima,
  • Svijet putovanja.

Sve tri turističke agencije mogu se predstaviti roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati 20. prosinca 2017. u 19:45.