Rezultati državne mature i žalbe – novi termin

Zbog promijenjenih termina objave rezultata, a time i roka za prigovore, novi termini u kojima se može u školi podnijeti prigovor su:
12. i 13. srpnja od 9 do 14 sati
14. srpnja od 8 do 9 sati