Rang  liste učenika pozvanih na Županijsko natjecanje iz biologije koje će se održati u V. gimnaziji  17. ožujka 2022.  

Liste su načinjene nakon uvida članova Županijskog povjerenstva u testove. 

Korekcije bodova učinjene su zbog:

  1. Odluke Državnog povjerenstva:
  2. poništenje 1. zadatka u obje grupe zadaća za školsko Natjecanje za 4. razred (omaškom nedostatak ponude točnog odgovora), tako da zadaće sada imaju max 43.5 bodova;
  3. poništenje 3. zadatka u zadaći za školsko natjecanje za 1. razred (pogrešno označen točan odgovor te za učenike nedovoljno jasni ponuđeni odgovori) tako da zadaća sada ima max 44 boda.
  4. pogrešaka Školskih povjerenstava pri ispravljanju (primjerice priznavanje ispravljanih

odgovora ili krivog bodovanja).

Bodovni prag Županijsko povjerenstvo načinilo je nakon uvida u ukupne rezultate (najbolje napisan test),  ukupnog broja učenika pojedinog razreda koji su pristupili školskim natjecanjima te dogovora s Gradskim uredom.

Na Županijsko natjecanje pozvani su učenici:

1. razreda s najmanje 34,5 boda  (78,41%)

2. razreda s najmanje 27 bodova  (60,00%)

3. razreda s najmanje 24 boda  (53,33%)

4. razreda – premošćenje s najmanje 29,5 bodova  (67,82%)

4. razreda – lanjski eksperimentalni s najmanje 26,5  boda  (60,92%)

i više  (označeno crvenom crtom na listama).

Napomena: Ukoliko ne možete otvoriti linkove pokušajte s drugim web preglednikom.