PUBLiSH Project Erasmus+

V. gimnazija dvije godine sudjeluje u međunarodnom Erasmus+ projektu PUBLiSH (Production and Use of eBooks for Learning in School and at Home) zajedno s učenicima i nastavnicima iz četiri škole država EU koje uključuju Institut Mariawende Blydhove (Belgija), Instituto di Istruzione Superiore ‘De Amicis’ (Italija), Dollar Academy (Škotska, U.K), i IES Francisco Giner de los Rios (Španjolska). Iz V. gimnazije sudjeluju učenici 3.f razreda Rei Božić, Domagoj Fuk, Domagoj Matković, Dora Pavlin, Gabrijela Perković, Laura Šeatović, te profesorice Svjetlana Vorel, Ivana Martinić i Saida Deljac.
Ciljevi projekta:

  • izrada i korištenje e-knjiga
  • izrada i implementacija widgeta u učenju i poučavanju
  • međusobno podučavanje i suradnja učenika.

V. gymansium has been involved in an international Erasmus+ project PUBLiSH (Production and Use of eBooks for Learning in School and at Home) for 2 years with students and teachers from four schools from EU countries which include Institut Mariawende Blydhove (Belgium), Insituto di Istruzione Superiore ‘De Amicis’ (Italy), Dollar Academy (Scotland, U.K), IES Francisco Giner de los Rios(Spain). In the project are included students from class 3f Rei Božić, Domagoj Fuk, Domagoj Matković, Dora Pavlin, Garbijela Perković, Laura Šeatović and teachers Svjetlana Vorel, Ivana Martinić and Saida Deljac.

 

Project goals:

  • creation and use of e-books
  • creation and implementation of widgets in learning
  • mutual learning and cooperation of students

 

Susreti učenika/Student meetings

 

Španjolska

U sklopu Erasmus+ PUBLiSH projekta u razdoblju od 4. do 10.  ožujka 2018. godine  uz pratnju profesorica Saide Deljac, Ivane Martinić te Svjetlane Vorel posjetili smo grad Motril u španjolskoj pokrajini Andaluziji. U gradu smo proveli cijeli tjedan te smo bili smješteni u domove obitelji. U Motrilu smo upoznali profesore i učenke iz ostalih država koje sudjeluju u projektu. U Španjolsku smo došli s ciljem da naučimo napraviti e-knjige u Kotobee-u ili iBook-u. Učili smo izrađivati widgete koje bismo kasnije uključili u knjige. Svaki smo dan provodili nekoliko sati u školi radeći zadatke vezane za edukaciju o tome dok smo ostatak dana provodili družeći se ili smo išli na izlete (Muzej tvornice šećera, Muzej grada Motrila…). Također smo jedan dan proveli u prekrasnoj Granadi. Nakon puta ostala su nam samo dobra sjećanja i sprijateljili smo se s ostalim učenicima koje smo upoznali tijekom putovanja.

 

Spain

As a part of the Erasmus+  PUBLiSH project, in the period from 4th  to 10th  March 2018., accompanied by teachers Saida Deljac, Ivana Martinić and Svjetlana Vorel we visited the town of Motril in the Spanish province of Andalusia. We spent the whole week in the town and we were accommodated in family homes. In Motril we met teachers and students from other participating countries. We came to Spain to learn how to make e-books in Kotobee or iBook and create widgets that we would later put into the books. Every day we spent a few hours at school doing tasks related to education about it while we spent the rest of the day hanging out or going on excursions (Sugar factory museum, Motril Museum…) We also spent one day in the beautiful Granada. Afterwards, only good memories left and we became friends with the other students we met on the trip.

Rei Božić, Domagoj Fuk i Domagoj Matković

 

 

 

Italija

Od 9. do 16 ožujka 2019. u pratnji profesorica S. Deljac, S. Vorel i I. Martinić u sklopu Erasmus+ PUBLiSH projekta imale smo priliku otputovati u Rovigo, mali grad na sjeveru Italije. U Rovigu smo provele sedam dana u obitelji učenika.  Tamo smo upoznale učenike i profesore iz ostalih država sudionica s kojima smo se družili i išli na izlete. Glavni cilj putovanja bio je izrada e-knjige i edukacija talijanskih učenika kako koristiti widgete. Svaki smo dan prijepodne provodile u školi gdje smo radile u parovima na raznim zadatcima. Najprije smo prikupljali materijale (videi, slike, widgeti…) za poučavanje talijanskih učenika. Zatim je svaki par primio nekoliko učenika kojima je pokazao izradu određenog widgeta. Posljednji je zadatak bio kreiranje e-knjiga (u Kotobee-u ili u iBook-u) koje su sadržavale video i primjer widgeta, kao i kviz o izradi zadanog widgeta. Osim Roviga na izletima posjetile smo i Padovu, Ferraru te Veneciju. Zbližile smo se i s ostalim učenicima iz drugih zemalja te će nam svakako ovaj projekt i put u Italiju ostati u divnom sjećanju.

 

Italy

From March 9th to 16th 2019., accompanied by teachers Saida Deljac, Svjetlana Vorel and Ivana Martinić, as a part of the Erasmus+ PUBLiSH project, we had the opportunity to travel to Rovigo, a small town in the north of Italy. We spent seven days in Rovigo, each in a student family. There we met students and teachers from other participating countries with whom we hung out and went on excursions. The main goal of the trip was to create e-books and educate Italian students to use widgets. Every day we spent part of the day at school where we worked in pairs on various tasks. We first collected material (videos, pictures, widgets…) for teaching Italian students. Then each couple received several students who we showed the creation of a particular widget. The main task was to create an e-book (in Kotobee or iBook) that contained a video and widget example, as well as a quiz about creating a widget. In addition to Rovigo, we also visited Padua, Ferrara and Venice. We also became friends with students from other countries, and this project and the trip to Italy will certainly remain in a wonderful memory for us.

 

Dora Pavlin, Gabrijela Perković i Laura Šeatović

 

 

U razdoblju od 27. do 29. svibnja 2019. godine u Zagrebu će se održati završni  sastanak profesora vezan za projekt na kojem će biti pokazani uradci učenika koji su kao finalni zadatak imali izraditi widgete i e-knjige na pojedine teme.

 

In the period from 27th  to 29th May 2019, the final teacher meeting will be held in Zagreb, where the students work will be displayed as they had to make widgets and e-books related to specific topics as their final assignments on the project.