Promjena termina otvaranja ponuda za maturalna putovanja

Otvaranje ponuda za maturalno putovanje 3.e i 3.g razreda (Lobor, Medić) održat će se u ponedjeljak 11. 2. 2019. s početkom u 18 sati, a ne kako je prije navedeno u petak 8. 2.
Otvaranje ponuda za maturalno putovanje 3.a i 3.f razreda (Kukuruzović, Vuksanović Ševa) održat će se u ponedjeljak 11. 2. 2019. s početkom u 19 sati, a ne kako je prije navedeno u petak 8. 2.