Prikupili smo 12.300 kn Odjelu za jednodnevnu kirugiju KDB Zagreb!

Nakon uspješno odrađenog Božićnog sajma i mnogo pohvala koje su stizale sa svih strana, prikupili smo čak 12.335 kn za monitor vitalnih funkcija Odjelu za jednodnevnu kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb! Ovakav uspjeh humanitarnog Božićnog sajma ne pamtimo već zadnjih nekoliko godina, a sve je to rezultat dobre organizacije i angažmana svih učenika škole koji su se nesebično potrudili za humanitarnu svrhu.
U petak 22. prosinca smo Odjelu uručili monitor vitalnih funkcija marke EDAN M3A. Dočekao nas je v.d. ravnatelja bolnice dr. Zoran Bahtijarević, bivši učenik naše škole koji je donaciju primio široka srca i duboko se zahvalio svim  učenicima koji su omogućili donaciju. Ostatak iznosa od akcije uplaćen je  na žiro račun Klinike za dječje bolesti Zagreb.
Svi smo se odlično zabavili i napravili dobro djelo, a ovim putem želimo zahvaliti i svim donatorima i ostalim dobrim ljudima koji su također omogućili da se Sajam održi.
Organizacijski tim na čelu s ravnateljem škole dr.sc. Tihomirom Engelsfeldom, profesoricama Međeral i Halapir, Matejom Črepom, Karlom Horvat, Krunom Trninićem i ostalim suradnicima.

Donosimo i galeriju slika Sajma i uručenja aparata Bolnici: