Prijevoz učenika (lipanj i srpanj) – HŽ

Svi redoviti učenici srednjih škola i maturanti međumjesnog javnog prijevoza u mjesecu lipnju i srpnju 2018. ostvaruju pravo na sufinancirani iznos u visini 75% i 100% od cijene učeničke pretplatne ili priključne karte i pretplatne karte P-7 za dnevna putovanja učenika prema važećim cijenama iz tarife 103, u 2.razredu, svih vrsta redovnih vlakova.

Sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna, polumjesečna odnosno pojedinačna karta za dane pohađanja nastave ili praktičnu nastavu, vježbe i stručnu praksu, odnosno dopunsku nastavu i mature u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Škola je dužna ovjeriti POTVRDU sa navedenim danima pohađanja nastave, praktične nastave, stručne prakse, vježbe i polaganja mature od prebivališta učenika do adrese u mjestu u kojem učenik pohađa maturu, praktičnu nastavu, vježbe, stručnu praksu.