Prijevoz Samoborček

Svi učenici korisnici usluga prijevoznika Samoborček d.o.o. radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza za razdoblje rujan-prosinac 2016. godine trebaju u učeničku referadu do utorka, 6. prosinca 2016. godine, predati sljedeće:

  • popunjeni obrazac za povrat sredstava rujan-prosinac 2016.          
  • preslike svih markica za mjesece za koje se koristio prijevoz
  • preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) s vidljivom relacijom i fotografijom
  • preslik potvrde o IBANU-u i OIB-u roditelja/staratelja/učenika (ukoliko je učenik punoljetan)