Prijava nepravilnosti

POVJERLJIVA OSOBA I ZAMJENIK POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE  NEPRAVILNOSTI U V. GIMNAZIJI 

KONTAKT PODACI   

POVJERLJIVA OSOBA:

Adela Mrkonjić

adresa: Klaićeva 1, Zagreb

e-mail adresa: unutarnje.nepravilnosti@petagimnazija.hr 

ZAMJENIK POVJERLJIVE OSOBE:

Valentina Ruščić Bionda, prof.

adresa: Klaićeva 1, Zagreb

e-mail adresa: unutarnje.nepravilnosti@petagimnazija.hr 

T: 01/ 4838-126

  • Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno imenovanim osobama pisanim putem na adresu: V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb (u zatvorenoj omotnici: „Ne otvaraj- za povjerljivu osobu“), putem elektroničke pošte na adresu: unutarnje.nepravilnosti@petagimnazija.hr , telefonskim putem ili izjaviti usmeno na zapisnik.  
  • Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke propisane Pravilnikom, a sve u skladu sa Zakonom. 

Dokumenti: