PREPORUKA STRANKAMA

Poštovani,

u cilju zaštite zdravlja učenika i djelatnika V. gimnazije za vrijeme trajanja pandemije, ljubazno molimo da se za izdavanje dokumenata i drugu komunikaciju s administracijom (tajništvo/računovodstvo/referada), u svakom slučaju kada je to moguće, obratite putem e-maila tajnistvo@petagimnazija.hr i referada@petagimnazija.hr kako bismo unaprijed pripremili dokumentaciju za preuzimanje ili dogovorili pogodno vrijeme sastanka te na taj način smanjili zadržavanje i cirkulaciju osoba u prostoru škole.

Unaprijed zahvaljujemo!