Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje rujan-listopad 2018.

Molimo učenike da u školskoj referadi podignu obrazac za Povrat sredstava te obrazac Privole za prikupljanje osobnih podataka.

Popunjene obrasce, preslike svih markica, presliku mjesečne pokazne karte (iskaznice) i presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika (ukoliko je učenik punoljetan) dužni ste dostaviti najkasnije do 19. listopada 2018.

Dostava naknadnih zahtjeva uvažit će se samo u slučaju opravdanih razloga (npr. bolesti učenika).