Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček d.o.o. za razdoblje rujan – prosinac 2017.

Svi učenici korisnici usluga prijevoznika Samoborček d.o.o. radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza za razdoblje rujan-prosinac 2017. godine trebaju u učeničku referadu, do 14. prosinca 2017. predati sljedeće:

  • popunjeni obrazac za povrat sredstava rujan-prosinac 2017.
  • preslike svih markica za mjesece za koje se koristio prijevoz
  • preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) s vidljivom relacijom i fotografijom
  • preslik potvrde o IBANU-u i OIB-u roditelja/staratelja/učenika (ukoliko je učenik punoljetan)