Potvrde o školovanju

Dragi učenici,

potvrde o redovitom školovanju osim u učeničkoj referadi možete preuzeti i elektroničkim putem u e-Dnevniku preko poveznice https://ocjene.skole.hr 

U padajućem izborniku moguće je izabrati svrhu potvrde.

Prijava se vrši putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Potvrde izdane putem ovog sustava u potpunosti zamjenjuju potvrdu iz škole u svim pravnim poslovima (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ; NN 62/17).te ju nije potrebno dodatno ovjeravati.