Popis odabranih ponuda na javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave, 11./2019.

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.), izvršen je izbor među pristiglim ponudama potencijalnih davatelja usluge za višednevnu izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju učenika 2.F i 2.G razreda u Beč i Bratislavu.

Na sjednici Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbor tri najpovoljnije ponude, nakon otvaranja ponuda, rasprave i izjašnjavanja članova Povjerenstva, kao najpovoljnija ponuda, koja ulazi u izbor potencijalnih davatelja usluge, jednoglasno je izabrana ponuda turističke agencije Svijet putovanja iz Zagreba.

Ponuda agencije Svijet putovanja odabrana je po kriteriju uključivanja dodatne ulaznice za muzej u Beču koja također ulazi u cijenu ponude za izvođenje izvanučioničke nastave, a navedena je u propozicijama javnog poziva te zaključno s time postala najpovoljniji davatelj usluge. Niti jedna od preostalih agencija koje su se javile na javni poziv nije uvrstila dodatnu ulaznicu za muzej u Beču u cijenu svoje ponude te su s time jednoglasno odbačene.

Termin roditeljskog sastanka na kojem će izabrani potencijalni davatelj usluge prezentirati svoju ponudu jest 5. lipnja 2019., u 18:00 sati, u prostorijama Škole na adresi: Klaićeva 1, Zagreb.