Otvaranje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike trećih razreda (3.E i 3.G) u Istru školske godine 2020./2021.

Na temelju Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15 i 53/21), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održanom dana 14. srpnja 2021., jednoglasno je odabralo ponudu agencije:


a) Spektar putovanja, Strossmayerov trg 8, Zagreb

kao jedinu pristiglu ponudu na razmatranje.

 
Poziva se navedeni davatelj usluga da dana 15. srpnja 2021. godine u 18 sati u online okruženju (Zoom platforma) na roditeljskom sastanku predstavi svoju ponudu roditeljima.