Ostvarivanje prava na besplatnu pokaznu kartu ZET-a za 2017./2018.

Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a, sukladno članku 3. stavku 1. i članku 33. stavku 1. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16 i 23/16), ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju redoviti učenici i studenti, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva ostvareni u 2016. godini, jednaki ili manji od 2.000,00 kuna.
Sukladno članku 3. Odluke o socijalnoj skrbi, pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a ostvaruju i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.
Za utvrđivanje prava na besplatnu pokaznu kartu ZET-a potrebno je Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport podnijeti zahtjev na priloženom obrascu.
Uredno i čitko popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti:
–          uredno i čitko popunjen i potpisan obrazac izjave o članovima kućanstva,
–          potvrdu o redovitom školovanju, statusu redovitog studenta ili apsolventa sa studentskim pravima,
–          obostrane preslike osobnih iskaznica podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva starijih od 18 godina.