OBAVIJEST za UČENIKE MATURANTE

Učenici maturanti koji će polagati državnu maturu, a koji imaju pravo na 75% sufinanciranja troškova međumjesnoga javnog prijevoza sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (prijevoz za dane pohađanja obvezne državne mature)  mogu preuzeti obrasce Potvrda 75% u školi soba 105 – prvi kat lijevo) ili sa web stranice škole ovdje. 

Učenicima će se financirati samo najpovoljniji iznos karte (pojedinačna, polumjesečna ili mjesečna karta) i to tek nakon što Gradski ured dostavi prijevozniku imena i prezimena učenika na temelju popisa koji je škola obvezna prikupiti i dostaviti.

Popis koji je škola dužna dostaviti sastavlja se na temelju vaših ispunjenih obrazaca Potvrde 75%.

Molimo učenike koji su prijavili ispite za državnu maturu da svoje zahtjeve dostave najkasnije do 28. svibnja 2021. u školu ili putem e-pošte referada@petagimnazija.hr