Obavijest turističkim agencijama (3.A, D i E)

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da na roditeljskom sastanku održanom u V.gimnaziji, Klaićeva 1, Zagreb, dana 22.12.2022. većinom glasova nazočnih roditelja za organizaciju i provedbu maturalnog putovanja za razrede 3.A, D i E 2022. u Italiju nije odabrana niti jedna ponuda od dvije moguće, agencija Ka Travel i Spektar putovanja.