Obavijest o otvaranju ponuda (3.A, 3.D i 3.E razred)

Ponude agencija Katravel i Spektar putovanja zadovoljavaju uvjete navedene u javnom pozivu za organizaciju izvanučioničke nastave učenika 3.a, d i e razreda te će se roditeljski sastanak s predstavnicima agencija održati 22. prosinca 2022. u 19:45h u V. gimnaziji.