Obavijest kandidatima za zapošljavanje za radno mjesto tajnik/ca školske ustanove

Izvješćujemo kandidate kako je temeljem natječaja objavljenog u trajanju od 30.06.2020. do 08.07.2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, Školski odbor V. gimnazije, Zagreb, Klaićeva 1, donio odluku o davanju prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnatelja, za zasnivanje radnog odnosa po natječaju s NATAŠOM JANČIKIĆ, magistrom prava – na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Cijelu odluku možete pogledati na sljedećem linku.