Natječaj za spremačicu

NATJEČAJ

 

Za radna mjesta:

–          Spremačice – 40 sati tjedno na neodređeno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (Narodne novine; br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Uz ponudu na natječaj i životopis kandidati su dužni dostaviti presliku: svjedodžbe, domovnice, rodnog lista i uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Rok za dostavu ponuda je osam dana od objave natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu V. gimnazija, Klaićeva 1, 10 000 Zagreb, uz naznaku prijava na natječaj.