Nadoknada radnih dana provedenih u štrajku

ponedjeljak 23. 12. 2019. godine

utorak 7. 1. 2020. godine

srijeda 8. 1. 2020. godine

četvrtak 9. 1. 2020. godine

petak 10. 1. 2020. godine

subota 11. 1. 2020. godine (raspored od ponedjeljka)

srijeda 15. 4. 2020. godine

četvrtak 16. 4. 2020. godine

petak 17. 4. 2020. godine

subota 18. 4. 2020. godine (raspored od utorka)

 

Nastavna godina za maturante produžuje se do 28. svibnja 2020. godine, a za prvi, drugi i treći razred traje do 19. lipnja 2020. godine.