Način rada učeničke referade sa učenicima i strankama za vrijeme trajanja građevinskih radova u zgradi škole

Učenička referada privremeno je smještena u podrumu zgrade (podrum lijevo). Ulaz u zgradu škole moguć je jedino s dvorišne strane u vremenu od 9 do 15 sati (od ponedjeljka do petka). U tom vremenu možete predati svoje zahtjeve u predviđeni pretinac  i/ili preuzeti ovjerene.

U postavljenim pretincima nalaze se i tiskanice (potvrde o redovitom školovanju) koje možete ispuniti u hodniku i staviti u pripadajući pretinac za obradu (načelno kao i prije Covida 19 i potresa).    

Ispravno ispunjene tiskanice bit će obrađene sljedeći dan kada će ih se moći preuzeti iz pretinca u hodniku.

U slučaju nejasnoća ili potrebe za drugim upitima iz djelokruga rada učeničke referade molimo vas koristite isključivo ovu adresu elektroničke pošte – ucenickapete@yahoo.com.