Nabava

Temeljem članka 80. st. 1. a u svezi s člankom 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) obavještavamo da ravnatelj V. gimnazije, Klaićeva 1, Zagreb, istovremeno ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u predmetnom postupku javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj mogućeg odabranog ponuditelja te da nije vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojim sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu s više od 0,5% u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u predmetnom postupku javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno  proizvođač mogućeg odabranog ponuditelja.

Sukladno navedenom, ne postoje gospodarski subjekti s kojima V. gimnazija ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.