Kontakt

Vjekoslava Klaića 1, 10 000 Zagreb

Šifra ustanove: 21-114-505

Matični broj: 03769232

OIB: 82578349629

IBAN: HR7523600001101502502

Web adresa: https://www.petagimnazija.hr

Facebook: https://www.facebook.com/petagimn/

Ravnatelj: dr. sc. Tihomir Engelsfeld
Telefon: +385 (1) 4826 203
E-mail: tihomir.engelsfeld@skole.hr
Tajnica škole: Kristina Bilogrević
Telefon: +385 (1) 4828 070
E-mail: tajnistvo@petagimnazija.hr
Računovotkinja: Jelica Kezerić
Telefon: +385 (1) 4838 122
E-mail: racunovodstvo@petagimnazija.hr
Učenička referada Adela Mrkonjić
(pitanja učenika, potvrde, prijevoz, udžbenici,…): Telefon: +385 (1) 4838 126
E-mail: referada@petagimnazija.hr
Pedagoginja: Ivana Kovačić 
Telefon: +385 (1) 4828 071
E-mail: ivana.jurkovic2@skole.hr
Psihologinja: Petra Pervan
Telefon: +385 (1) 4828 071
E-mail: petra.pervan@skole.hr
Knjižnica: Jelena Kasabašić Kušić
Telefon: +385 (1) 4838 127
E-mail: knjiznica@petagimnazija.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 9:00 do 15:00

Zbornica: +385 (1) 4852 911