Izvanučionička terenska nastava Erasmus+ projekta Aquatic Life Lab, V. gimnazija Zagreb i Institut Plavi svijet Lošinj, 25.-27. srpnja 2021.

https://www.plavi-svijet.org

Od 25. do 27. srpnja 2021., u sklopu Erasmus+ projekta Aquatic Life Lab (ALL), učenici 4.c i 4.e razreda V. gimnazije u Zagrebu sudjelovali su u terenskoj nastavi na otocima Lošinju i Cresu. Ovo putovanje trebalo je biti organizirano tijekom 2020., ali je zbog pandemije Covid-19 odgođeno.

Nakon što smo u lipnju 2021. dobili informaciju da je moguće organizirati kratka učenička putovanja, profesorica Zrinka Pongrac Štimac i ja napravile smo u suradnji s našim partnerom na projektu ALL, Institutom Plavi svijet na Lošinju, plan aktivnosti za učenike– sudionike projekta iz 2 maturalna razreda (4.c i 4.e) koji se realizirao tek nakon završenih matura i prijemnih ispita i primjenom epidemioloških mjera na snazi.

Tijekom terenske nastave posjetili smo Institut Plavi svijet u kojem smo sudjelovali u predavanju i radionici o praćenju i zaštiti dupina u jadranskom akvatoriju. U sklopu programa plovili smo brodom u potrazi za dupinima. Na Lošinju smo obišli i Miomirisni otočki vrt i sudjelovali u njihovom predavanju i radionici, a na otoku Cresu posjetili smo Ekocentar Beli koji skrbi o bjeloglavim supovima. Sudjelovali smo u predavanju, posjetili interaktivni muzej/radionicu i oporavilište u kojem borave supovi te promatrali njihova gnijezda. Bili smo oduševljeni stručnošću i predanim radom naših kolega i aktivista u spomenutim  institucijama za zaštitu prirode i životinja.

Čuvajmo našu prirodu i sav životinjski svijet!

Prof. Sanja Vrhovec Vučemilović