Izdavanje potvrda o školovanju

Dragi učenici,

potvrde o redovitom školovanju osim u učeničkoj referadi od sada možete preuzeti i elektroničkim putem preko poveznice https://potvrde.skole.hr/login

Klikom na poveznicu prijavljujete se svojim AAI identitetom (podatci kojima ulazite u e-Dnevnik).  U sustav se mogu prijaviti i roditelji svojim pristupnim podatcima u sustavu e-Građani (preko Fine, bankovnih tokena) i ispisati vašu digitalnu potvrdu o školovanju.

U padajućem izborniku bira se svrha potvrde.

Aplikacija dohvaća podatke o učeniku iz e-Matice i na temelju tih podataka generira potvrdu.

Potvrde izdane putem ovog sustava u potpunosti zamjenjuju potvrdu iz škole u svim pravnim poslovima (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ; NN 62/17).te ju nije potrebno dodatno ovjeravati.