Fakultativna nastava Francuskog jezika

U V. gimnaziji učenicima se nudi fakultativna nastava francuskog jezika. Ovisno o predznanju, učenici se smještaju u početnu, srednju ili naprednu grupu. U početnoj grupi naglasak je na upoznavanju s francuskom kulturom i na uvodu u gramatiku francuskoga jezika, dok se učenicima srednje i napredne grupe nudi mogućnost polaganja međunarodno priznatog ispita DELF scolaire.

DELF ispiti postoje u 3 razine: A (A1, A2), B (B1, B2) i C (C1, C2). DELF scolaire, ispit za učenike osnovnih i srednjih škola, postoji u 2 razine: razina A za početni i prijelazni stupanj (A1 i A2) i razina B za naprednijeg korisnika jezika (B1 i B2). Za ispite se priprema u sklopu redovne nastave, a na nekoliko sati dolazi i izvorni govornik francuskog jezika, kako bi učenicima približio koncept ispita i odgovorio na moguća pitanja. Diploma ispita DELF vrijedi cijeli život i međunarodno je priznata u svim europskim institucijama.

Naši učenici također imaju mogućnost odlaska na učeničku razmjenu u sestrinsku školu Camille Vernet u gradu Valence na jugoistoku Francuske. Sa spomenutom školom V. gimnazija surađuje već nekoliko godina, te se razmjene organiziraju dva puta godišnje. Naši su učenici, uz pratnju profesorica francuskog i engleskog jezika, u travnju 2017. godine tjedan dana proveli u Valenceu, gdje su bili smješteni u domovima francuskih učenika te su s njima išli na nastavu i razne izlete. U listopadu će učenici primiti svoje francuske kolege u svojim domovima u Zagrebu kako bi im pokazali kako izgleda naš školski život. Razmjena je izvrsno iskustvo za konkretnu primjenu znanja stečenog na nastavi francuskog jezika, uz nezaobilazno sklapanje prijateljstava.

Francuski jezik govori se na 5 kontinenata, neophodan je u međunarodnim odnosima te je oduvijek poznat kao jezik ljubavi, kulture, kuhinje i mode. Poznavanje francuskog jezika obogaćuje duh i otvara mnoga vrata u profesionalnom svijetu.