Erasmus+ projekt TIME

V. gimnazija kao jedan od 13 partnera iz 4 države sudjeluje u projektu TIME – Teachers’ Inquiry in Mathematics Education.  Glavni je cilj projekta istražiti kako nastavnici matematike koji rade zajedno u jednoj školi mogu poboljšati svoj rad zajedničkim istraživanjem, planiranjem i interakcijom između sebe i sa sveučilišnim profesorima.

Koordinator projekta je Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Projekt je započeo sa aktivnostima u prosincu 2019. a završava se u kolovozu 2022. godine.

Očekivani rezultati su:

  • Uspostaviti jake timove učitelja koji rade zajedno i dizajniraju nastavu matematike temeljenu na upitima (IBMT – inquiry based mathematics teaching) u suradnji sa sveučilišnim nastavnicima i istraživačima.
  • Istražiti potencijal studije sata (Lesson study) kao metode za sustavno i održivo eksperimentiranje od strane učiteljskih timova.
  • Razviti tečaj profesionalnog razvoja za osposobljavanje učitelja za ulogu dizajnera IBMT lekcija i materijala za lekcije.
  • Nadograditi rezultate drugih europskih projekata na IBMT-u, posebno projekata MERIA (https://meria-project.eu/) i PRIMAS (https://primas-project.eu/).
  • Potaknuti razmjenu profesionalnih znanja o nastavi matematike, unutar i između škola i sveučilišta, u partnerskim zemljama, kao i u široj obrazovnoj zajednici.

Projekt je nastavak projekta MERIA koji se bavio niskim postignućima u matematici dizajnirajući materijale za srednjoškolsko matematičko obrazovanje koji promoviraju matematiku kao relevantnu, zanimljivu i primjenjivu u okruženju koje koristi pristup poučavanju temeljen na istraživanju kako bi učenike suočili sa situacijama u kojima mogu (ponovno) otkrivati matematiku.

Iako smo se zbog pandemije uživo našli samo jednom nastavljamo surađivati online.

Novosti o projektu možete pratiti na: https://time-project.eu/.