DSD

Naši učenici koji uče njemački kao strani jezik mogu na našoj školi besplatno polagati ispit za stjecanje Njemačke jezične diplome II koju izdaje njemačko Ministarstvo kulture (DSD II der KMK). Kao takva, naša je škola partner drugim školama s programom za Njemačku jezičnu diplomu koje povezuje inicijativa partnerskih škola Ministarstva vanjskih poslova Republike Njemačke. Kako bi uspješno položili ispit kojim će steći Njemačku jezičnu diplomu II, učenicima je omogućeno pohađanje fakultativne nastave iz predmeta Njemački jezik – nastava za Njemačku jezičnu diplomu. Kroz projektnu nastavu i uz komunikativni pristup učenju jezika učenici u okviru ovog predmeta razvijaju kompetencije koje su preduvjet za uspjeh na ispitu.

DSD II je međunarodno priznati certifikat. Ispiti se održavaju istovremeno širom svijeta u studenom i prosincu. Učenici koji polože ispit za DSD II stekli su jezične preduvjete za studij u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Ispiti za DSD II su standardizirani prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Ispitom za DSD II provjeravaju se jezične kompetencije na razini B2, odnosno C1. Učenici koji steknu diplomu DSD II vladaju jezikom obrazovanih govornika njemačkog jezika i mogu se uključiti u visokoškolsko obrazovanje.

Opis ispita i primjeri setova ispitnih materijala mogu se naći na:

https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/DSD-II/dsd-II_node.html

Program za Njemačku jezičnu diplomu na našoj školi podržava Središnjica za škole u inozemstvu (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – ZfA). ZfA je njemačka državna institucija koja zajedno s našim nastavnicima njemačkog jezika provodi program i ispite za Njemačku jezičnu diplomu na našoj školi, organizira stručne skupove za usavršavanje nastavnika kao i radionice za razvijanje vještine pisanja te jezične i projektne kampove za učenike uključene u nastavu za Njemačku jezičnu diplomu.

dr. sc. Ulrich Dronske

Fachberater/Koordinator (ZfA)

Zentrale für das Auslandsschulwesen

Pantovčak 5/II

10000 Zagreb

Telefoni:  00385-989516243

00385-1-6310839

www.auslandsschulwesen.de