DSD ispiti – ispiti za stjecanje Njemačke jezične diplome na jezičnoj razini B2 /C1 – i ove su se školske godine već tradicionalno održali u V. gimnaziji


Na pisani dio DSD II ispita izišlo je 24.11.2020. 29 maturanata, koji su se tijekom 4 godine svoje dodatne fakultativne nastave DSD-a marljivo pripremali za ovaj ispit. Troje učenika, koje je tada bilo u samoizolaciji, izaći će na sljedeći termin pisanoga dijela ispita, za 2 tjedna. Ispiti su poslani u Njemačku na vrednovanje, a učenike još očekuje i usmeni dio ispita, koji će se održati 15., 16. i 17.12.2020.

Sretno maturantima i na usmenim DSD ispitima od srca žele njihove mentorice, dr. sc. Irena Lasić i Nika Ana Novak.