DSD – Deutsches Sprachdiplom

DSD – Deutsches Sprachdiplom

Njemački se jezik unazad desetak godina na V. gimnaziji isključivo podučava kao 2. strani jezik (sa satnicom od 2 sata tjedno) te kao fakultativni predmet u vidu DSD nastave – nastave za stjecanje Njemačke jezične diplome na razini B2/C1 (još dodatnih 2 sata tjedno).

Nastava DSD-a razlikuje se od nastave redovnog njemačkoga jezika. Za pohađanje nastave DSD-a u 1. razredu potrebna je razina znanja njemačkoga jezika od barem A2, što znači da učenici koji uče njemački kao početnici u 1. razredu gimnazije ne mogu pratiti nastavu DSD-a, nego je nastava DSD-a namijenjena prvenstveno za učenike koji u redovnom programu imaju nastavu njemačkog jezika (tzv. A program). No, pohađanje DSD-a moguće je i za učenike koji u redovnom programu nastave nemaju njemački kao redovni predmet (tzv. B i C program) u slučaju da iz osnovne škole imaju jake temelje njemačkoga jezika ili redovno kao izvanškolsku aktivnost uz nastavu pohađaju njemački u nekoj školi stranih jezika. Ti učenici nastavu DSD-a pohađaju u večernjem terminu, nakon redovne nastave.

Sama nastava DSD-a razlikuje se od redovne nastave njemačkoga jezika po planu i programu. Cilj nastave DSD-a jest spremiti učenike za polaganje ispita DSD II na razini B2/C1 u svim jezičnim vještinama: slušanju, čitanju, govorenju i pisanju. To se postiže kroz rad na projektima (npr. snimanje videofilmova, pripremanje, vođenje i snimanje intervjua, provođenje debate, stručnih rasprava, izvođenje glumačkih skečeva, razmjena učenika, posjet Goethe institutu u Zagrebu…), gledaju se i analiziraju njemački filmovi, sluša i pjeva se njemačka glazba, čitaju se članci i knjige na njemačkom jeziku, uči se prezentiranje i slobodan govor na njemačkome jeziku, itd.

V. gimnazija je ujedno i Pasch-škola, što znači da je uključena u svjetsku mrežu škola koje su pod posebnom skrbi Središnjice za (njemačko) školstvo u inozemstvu (ZfA), a jedan od oblika te skrbi je i podrška u organizaciji i provođenju DSD nastave i DSD ispita.

Nastava za Njemačku jezičnu diplomu, tj. DSD (razina B2 / C1 prema ZEROJ-u) se u V. gimnaziji podučava od 2007. godine, a broj zainteresiranih učenika za nastavu DSD-a stalno raste. Godine 2018. DSD ispit je polagalo 42 kandidata, a 2019. je polagalo 32 kandidata. Prolaznost na ispitu je gotovo 100%. S ovim rezultatima iz godine u godinu dobivamo pohvalu iz hrvatske Središnjice za školstvo u inozemstvu (ZfA) da smo najbolja „jezična“ gimnazija u Hrvatskoj. Diploma o položenom DSD II ispitu učenicima služi kao doživotna internacionalna potvrda o poznavanju njemačkoga jezika, te im omogućava studij u zemljama njemačkoga govornog područja, a vrlo dobro dođe i tijekom zapošljavanja u njemačkim i austrijskim firmama u Hrvatskoj i svijetu.

Kako bi uspjeh na DSD ispitu bio što bolji, učenici od 2014. godine redovito sudjeluju i u razmjeni s gimnazijom Rabanus Maurus Schule iz njemačkog grada Fulde (pokrajina Hessen) u trajanju od tjedan dana u Njemačkoj i tjedan dana u Hrvatskoj. Razmjena, koju vode naše profesorice koje rade u DSD programu, sastoji se od hospitiranja nastave, interkulturoloških aspekata i turističkog dijela programa. U razmjeni svake godine sudjeluje oko 25 hrvatskih i 25 njemačkih učenika. Razmjene su izuzetno uspješne i rezultiraju još većom motivacijom učenika za učenje njemačkoga jezika kao i sve boljim poznavanjem njemačkoga jezika.

Od 2018. godine pokusna smo škola Republike Njemačke za provedbu DSD II ispita, što znači da sudjelujemo u prethodnoj provjeri tih standardiziranih ispita na relevantnom broju ispitanika.

Neki učenici koji pohađaju DSD nastavu su i natjecatelji, a često i pobjednici na državnoj razini natjecanja znanja iz njemačkoga jezika, za što od Središnjice za (njemačko) školstvo u inozemstvu (ZfA) dobivaju vrijednu stipendiju za boravak u Njemačkoj u trajanju od mjesec dana.  Ove su godine naši učenici bili prvo- i drugoplasirani na Nacionalnoj olimpijadi iz poznavanja njemačkoga jezika, koju je na daljinu proveo Goethe Institut u Zagrebu. Naši su se učenici također okušali i u debati na njemačkom jeziku pod nazivom Jugend debattiert.

Učenici u sklopu DSD nastave sudjeluju i u radionicama zaklade Znanje na djelu (Wissen am Werk), te se tako kroz pisanje životopisa i simuliranje razgovora za posao i dvodnevnu praksu u firmi po svom odabiru aktivno pripremaju za svijet rada koji ih očekuje.

DSD nastavu predaju profesorice dr.sc. Irena Lasić i Nika Ana Novak.

Tekst pripremila: dr.sc. Irena Lasić, prof.