Državna matura – žalbe

Nakon objava rezultata državne mature, prigovore možete uložiti osobno, u V. gimnaziji, u sljedećim terminima:
13. 7.  12:00 – 16:00
14. 7.  09:00 – 16:00
15. 7.  09:00 – 12:00